Digitools Projesi Ulusötesi Proje Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

Digitools Projesi ulusötesi proje yönetim toplantısı 28 – 29 Temmuz 2022 tarihlerinde İrlanda’nın Dublin kentinde tüm ortak kurumların katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda “Dijital Sınıfım” ürünü kapsamında hazırlanmış DijiGörevlerin sunumu yapılarak kazanımlar değerlendirildi. Proje platformu tasarımı değerlendirildi. Bir sonraki aşamada DijiGörevler tamamlanarak ortakların dillerinde erişilebilir olacaktır.

İstanbul Valiliği’nin proje koordinatörlüğünü yaptığı Digitools Projesinin (2020-1-TR01-KA226-SCH-098485) temel hedefi, Covid-19 Salgını ile daha çok önem kazanan eğitimde dijitalleşme sürecinde başta öğretmenler olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarının (öğrenciler, veliler, yöneticiler) dijital yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak olup proje Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

https://www.facebook.com/digitoolsproject
https://www.instagram.com/digitoolsproject