Previous
Next

Pandemia Covid-19, a avut un impact major asupra întregii lumi și a afectat multe domenii, de la educație la sănătate, de la comerț la industrie și datorită acesteia, o transformare digitală obligatorie a fost întâlnită în multe domenii.
Odată cu această pandemie, evoluțiile rapide din lumea digitală au schimbat direcția sectorului educațional. Școlile din întreaga lume au fost nevoite să facă tranziția către educația la distanță, fie că erau pregătite sau nu. Se prevede că învățământul la distanță care a fost promovat în acestcontext, va continua după un timp, chiar dacă condițiile revin la normal.

Așadar, cât de pregătite sunt școlile, sistemele de învățământ, profesorii și elevii pentru această tranziție?
Odată cu digitalizarea, accesul la informație a devenit foarte ușor astăzi. Acest lucru a schimbat rolul profesorului în relația cu elevul. Din punct de vedere fizic, profesorii și elevii nu sunt în același loc. Astfel, prin acest lucru se arată că elevii pot să învețe independent de locul lor, în fiecare aspect al vieții lor. Pe scurt, tranziția către educația la distanță sau online în pandemia de Covid-19 a creat necesitatea adaptării proceselor de formare existente în această direcție. Totuși, în acest context este necesar să sfie incluse și obiective unice de formare, strategii de învățare-predare, înțelegere a abilităților și dobândirea de competențe digitale și noi interpretări ale relației dintre profesor și elev, în procesele de învățământ la distanță sau online.
Creșterea calității și incluziunii sistemelor de educație și formare și furnizarea de competențe digitale pentru toți, în timpul tranzițiilor digitale este de o importanță strategică pentru UE conform Planului de acțiune pentru educația digitală (2021-2017) (DEAP).

De asemenea, Sondajul internațional OCDE privind predarea și învățarea, din anul 2018 a arătat că doar 39% dintre profesorii din UE, au considerat că au fost foarte bine pregătiți pentru utilizarea tehnologiilor digitale în munca lor de zi cu zi, cu diferențe semnificative în diferitele țări ale UE.
Conform sondajului aplicat de Comisie, elevii din școlile primare și secundare (și elevii care depind mai mult de prezența fizică a unui tutore sau profesor) au fost afectați în special în această perioadă. De aceea, pentru elevii de gimnaziu (elevii cu vârsta cuprinsă între 11-14 ani) s-a hotărât ca curricula să fie una digital, axată pe dobândirea de competențe digitale.

De asemenea, pentru instituțiile de învățământ, a fost necesar să se întreprindă acțiuni diferite și să se reseteze educația la nivelul UE.
Prin acest proiect, se dorește să se ofere soluții la unele inechități în sistemul educațional din țările partenere și să oferă un mediul de susținere și resurse pentru a menține continuitatea învățării și a îmbunătăți calitatea învățării.

Activități. Prin diferitele instrumente care urmează a fi dezvoltate în cadrul proiectului, se urmărește să se contribuie la oferirea eficientă a unei educații la distanță și la utilizarea eficientă a învățământului la distanță.
Proiectul Digitools își propune să dezvolte competențele și capacitățile digitale ale tuturor părților interesate din educație, elevi, părinți, profesori și manageri de școli. Liderii din educație joacă un rol important în educația digitală. Ei trebuie să înțeleagă cum și unde tehnologiile digitale pot îmbunătăți educația; cum pot fi oferite resurse adecvate și cum se pot crea investiții adecvate;

cum să împuternicească profesorii în diferite activități cheieș cum să adopte cele mai bune practici și să sprijine schimbările organizaționale; cum să promoveze o cultură care prețuiește și recompensează inovația și experimentarea. Sistemele de educație și formare trebuie să voluează și se adaptează, iar acest lucru necesită ca toți actorii să se implice, inclusiv conducerea instituțională și factorii de decizie din politică.

Ținând cont de aceste aspecte, proiectul își propune să dezvolte următoarele:

 1) Clasa mea digitală.

 2) Instrumente de evaluare.

3) Ghidul profesorilor ca mentori.

4) Cartea albă: Recomandări pentru consolidarea capacităților în educația digitală.

Prin intermediul acestor instrumente, proiectul își propune:

– Dezvoltarea de abilități și competențe digitale, de a crea și furniza formare digitală, pentru profesorii care predau științe, matematică și limba engleză, la nivel mediu. Acestea vor fi gata pregătite ca materiale digitale de instruire și instrumente digitale de evaluare, pentru clasele selectate.

– Dezvoltarea de abilitățile de mentorat digital ale profesorilor, pentru a-și motiva elevii să învețe.

– Elevii care studiază în școlile gimnaziale (vârstele 11-14 ani) vor beneficia de instruire digitală pentru orele de Științe, Matematică și limba Engleză, prin intermediul unei platformă bazată pe elemente de gamificare și. Abilitățile lor digitale vor fi îmbunătățite.

– Organizațiile de formare, instituțiile și factorii de decizie vor primi recomandări cu privire la modul de promovare a digitalizării în organizațiile lor.

– Părinților li se va oferi un ghid de bune practici, despre cum să contribuie la procesul de învățare al copiilor lor.