Previous
Next

Tüm dünyada etkisini hızla artıran ve yayılan Covid-19 pandemisi, eğitimden sağlığa, ticaretten sanayiye birçok alanı etkilemiş olup bu nedenle birçok alanda zorunlu bir dijital dönüşümle karşılaşıldı. Pandemi ile birlikte dijital dünyadaki hızlı gelişmeler eğitim sektörünün de yönünü değiştirdi.

Dünyanın her yerindeki okullar hazırlıklı olsun ya da olmasın uzaktan eğitime geçiş yapmak zorunda kaldı. Bu süreçte geçilen uzaktan eğitimin şartlar normale dönse bile bir süre devam edeceği düşünülmektedir. Peki okullar, eğitim sistemleri, öğretmenler ve öğrenciler bu geçişe ne kadar hazır? Dijitalleşme ile birlikte bilgiye erişim günümüzde çok kolay hale geldi. Bu, öğretmenin rolünü değiştirdi.

Fiziki olarak öğretmenler ve öğrenciler aynı yerde olmadan ders verebilmektedir. Bu da öğrencilerin hayatlarının her alanında mekândan bağımsız olarak eğitim alacaklarını göstermektedir. Özetle, Covid-19 pandemisinde uzaktan veya çevrimiçi eğitime geçiş mevcut eğitim süreçlerini bu doğrultuda uyarlama ihtiyacı yaratır. Uzaktan veya çevrimiçi eğitim süreçlerine özgün eğitim hedefleri, öğrenme-öğretme stratejileri, beceri ve yetkinlik anlayışları ve öğretmen öğrenci ilişkisine yeni yorumların eklenmesi gerekmektedir.

Dijital geçişler sırasında eğitim ve öğretim sistemlerinin kalitesinin ve kapsayıcılığının artırılması ve herkes için dijital becerilerin sağlanması, Dijital Eğitim Eylem Planı (2021-2017)(DEAP) kapsamında AB için stratejik öneme sahiptir. Ayrıca, 2018 yılındaki OECD Uluslararası Eğitim ve Öğretim Anketi’nin, AB ülkelerinde önemli farklılıklarla birlikte, öğretmen hazırlığı konusunda AB’deki eğitimcilerin yalnızca %39’unun dijital teknolojileri günlük çalışmalarında kullanmaya iyi veya çok iyi hazırlanmış hissettiğini gösterdiği de belirtilmektedir. Komisyon tarafından uygulanan ankete göre, ilk ve orta dereceli okullardaki öğrenciler (veya öğretmenin fiziksel varlığına bağlı olan öğrenciler) bu dönemde özellikle etkilenmiştir. 

Bu nedenle ortaokullarda (11-14 yaş) 5. sınıf müfredatını ve dijital eğitim içeriğini geliştirmeye odaklanmaya karar verildi. Hepsiyle ilgili olarak, dijital çağda sorumlu kurumlar olarak AB düzeyinde bir adım atmak ve eğitim içeriklerini hizalamak gerekiyordu. Proje, ortak ülkelerdeki eğitim sistemindeki temel yetersizlikleri ve eşitsizlikleri ele almakta ve öğrenme sürekliliğini sürdürmek ve öğrenme etkinliklerinin kalitesini artırmak için destekleyici ortam ve kaynaklar sağlamaktadır.

Projede geliştirilecek farklı ürünler ile uzaktan eğitimin etkin ve verimli bir şekilde  gerçekleştirilmesine katkı sunulması hedeflenmektedir. Digitools Projesi, eğitimdeki tüm paydaşların, öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin ve okul liderlerinin yetkinliklerini ve kapasitelerini geliştirmeyi amaçlar. Eğitim öncüleri dijital eğitimde kilit bir rol oynamaktadır. Dijital teknolojilerin eğitimi nasıl ve nerede geliştirebileceğini anlamaları gerekir;

Onlara uygun kaynakları ve yatırımı sağlamak, eğitimcileri güçlendirmek, en iyi uygulamalardan öğrenme ve ilgili kurumsal değişimi, yeniliğe ve deneye değer veren ve ödüllendiren bir kültürü desteklemek önem arz etmektedir. Eğitim ve öğretim sistemlerinin gelişmeye ve uyum sağlamaya ihtiyacı vardır ve bu, kurumsal liderlik ve politikadaki karar vericiler de dahil olmak üzere tüm oyuncuların bu değişime öncülük etmesini gerektirir.

Bu amaçlarla 4 ürün geliştirmekteyiz:

1) Dijital Sınıfım

 2) Ölçme ve Değerlendirme Pusulası

 3) Mentör Öğretmen Rehberi

 4) Dijital Eğitimde Kapasite Geliştirme Üzerine Politika Önerisi

Digitools projesinde geliştirilen ürünlerle:

  -Ortaokulda Fen, Matematik ve İngilizce dersi veren öğretmenlerin dijital eğitim tasarlama ve verme beceri ve yeterlilikleri geliştirilmiştir. Seçilen sınıflar için hazır dijital eğitim materyalleri, dijital değerlendirme araçları sağlanmıştır.

  -Öğrencilerini dijital eğitimde öğrenmeye motive etmek için öğretmenlerin dijital mentörlük becerileri geliştirilmiştir.

  -Ortaokullarda (11-14 yaş) 5. sınıfta okuyan öğrencilere Fen, Matematik ve İngilizce dersleri için dijital eğitim sağlanmış olup etkileşimli olarak her yerden derslerine ulaşabilecekleri bir platform sağlanmıştırDijital öğrenme becerileri geliştirilmiştir.

  -Eğitim kuruluşlarına, kurumlarına ve karar vericilere kuruluşlarında dijitalleşmeyi nasıl teşvik edecekleri konusunda öneriler sunulmuştur.

  -Ailelere, çocuklarının öğrenmelerine nasıl katkıda bulunabilecekleri konusunda bir yol haritası sunulmuştur.