Digitools Projesi Kapanış Etkinliği Gerçekleştirildi

Digitools Projesi’nin kapanış etkinliği ortaokullardan idarecilerin ve öğretmenlerin katılımı ile 23 Kasım 2023 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Etkinlikte Erasmus+ Programı, proje kapsamında geliştirilmiş olan “Dijital Sınıfım”, “Ölçme ve Değerlendirme Pusulası”, “Mentör Öğretmen Rehberi” ve “Dijital Eğitimde Kapasite Geliştirme Üzerine Politika Önerisi” katılımcılara tanıtıldı.

30 Kasım 2023 tarihinde tamamlanan proje kapsamında hazırlanmış olan ürünler 5 yıl boyunca Türkçe, İngilizce, Bulgarca, İspanyolca ve Rumence dillerinde erişilebilir olacaktır.

İstanbul Valiliği’nin proje koordinatörlüğünü yaptığı Digitools Projesi’nin (2020-1-TR01-KA226-SCH-098485) temel hedefi, Covid-19 Salgını ile daha çok önem kazanan eğitimde dijitalleşme sürecinde başta öğretmenler olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarının (öğrenciler, veliler, yöneticiler) dijital yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak olup, proje Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

https://www.digitoolsproject.eu
https://www.facebook.com/digitoolsproject
https://www.instagram.com/digitoolsproject