Digitools Projesi Odak Grup Toplantısı Gerçekleştirildi

Digitools Projesi kapsamında veliler, uzmanlar, okul idarecileri ve karar alıcılarla odak grup görüşmeleri 8 – 9 Haziran 2023 tarihlerinde Eyüpsultan Şehit Murat Taş Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. “Dijital Eğitimde Kapasite Geliştirme Üzerine Politika Önerisi” ürününü geliştirmek için gerçekleştirilen odak grup görüşmelerinde katılımcıların pandemi sürecindeki deneyimleri hakkında değerlendirmeler yapıldı. Bir sonraki aşamada ise proje ortağı ülkelerde uygulanan “Acil Durum Strateji Planları” incelenecektir.

İstanbul Valiliği’nin proje koordinatörlüğünü yaptığı Digitools Projesinin (2020-1-TR01-KA226-SCH-098485) temel hedefi, Covid-19 Salgını ile daha çok önem kazanan eğitimde dijitalleşme sürecinde başta öğretmenler olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarının (öğrenciler, veliler, yöneticiler) dijital yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak olup, proje Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

https://abmerkez.com/digitools-projesi-odak-grup-toplantisi-gerceklestirildi
https://www.facebook.com/digitoolsproject
https://www.instagram.com/digitoolsproject