Digitools Projesi Pilot Uygulaması Tamamlandı

Digitools Projesi pilot uygulama süreci Fen, İngilizce ve Matematik dersi öğretmenlerinin katılımıyla tamamlandı. Farklı okullardan öğretmenlerin katılımıyla 2 Mayıs 2023 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenen bilgilendirme toplantısında “Digitools Proje Platformu” ve ürünlerin tanıtımı yapıldı. Pilot uygulama süreci ile ilgili bilgi verildi. Ardından katılımcılara 2 ay içinde proje platformu üzerinden erişim sağlayarak Fen, İngilizce ve Matematik dersleri için hazırlanmış DijiGörevleri öğrencileriyle derste kullanmaları istendi. Bunun yanı sıra hazırlanmış olan “Ölçme ve Değerlendirme Pusulası” ve “Mentör Öğretmen Rehberi”nden dersleri için destekleyici materyal olarak faydalanmaları sağlandı. Sürecin sonunda öğretmenlerden geri bildirimler alınarak uygulama tamamlandı.

Projenin bir sonraki aşamasında “Dijital Eğitimde Kapasite Geliştirme Üzerine Politika Önerisi” için okul idarecileri, uzmanlar, öğretmenler ve veliler ile odak grup görüşmelerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

İstanbul Valiliği’nin proje koordinatörlüğünü yaptığı Digitools Projesinin (2020-1-TR01-KA226-SCH-098485) temel hedefi, Covid-19 Salgını ile daha çok önem kazanan eğitimde dijitalleşme sürecinde başta öğretmenler olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarının (öğrenciler, veliler, yöneticiler) dijital yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak olup proje Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

https://www.facebook.com/digitoolsproject/
https://www.instagram.com/digitoolsproject