Digitools Projesi Ulusötesi Proje Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

Digitools Projesi ulusötesi proje yönetim toplantısı 20 – 21 Ekim 2022 tarihlerinde İspanya’nın Valladolid kentinde tüm ortak kurumların katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda “Dijital Sınıfım” ürünü kapsamında hazırlanmış DijiGörevler değerlendirildi. “Ölçme ve Değerlendirme Pusulası” değerlendirildi. “Mentör Öğretmen Rehberi” içerik geliştirme süreci planlandı. Bir sonraki aşamada “Dijital Sınıfım”, “Ölçme ve Değerlendirme Pusulası” ve “Mentör Öğretmen Rehberi” tüm ortakların dillerinde erişilebilir olacaktır.

İstanbul Valiliği’nin proje koordinatörlüğünü yaptığı Digitools Projesinin (2020-1-TR01-KA226-SCH-098485) temel hedefi, Covid-19 Salgını ile daha çok önem kazanan eğitimde dijitalleşme sürecinde başta öğretmenler olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarının (öğrenciler, veliler, yöneticiler) dijital yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak olup proje Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

https://www.facebook.com/digitoolsproject/
https://www.instagram.com/digitoolsproject