Digitools Projesi Ulusötesi Proje Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

Digitools Projesi ulusötesi proje yönetim toplantısı 28 Şubat – 1 Mart 2023 tarihlerinde Bulgaristan’ın Sofya kentinde tüm ortak kurumların katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda “Dijital Sınıfım” ve ”Ölçme ve Değerlendirme Pusulası” değerlendirildi. “Mentör Öğretmen Rehberi” içerik tasarım süreci ve proje pilot uygulama süreci planlandı. Bir sonraki aşamada ise proje ortağı ülkelerde pilot uygulama süreci gerçekleştirilerek “Dijital Sınıfım”, ”Ölçme ve Değerlendirme Pusulası” ve “Mentör Öğretmen Rehberi” ürünleri uygulanacaktır.

İstanbul Valiliği’nin proje koordinatörlüğünü yaptığı Digitools Projesinin (2020-1-TR01-KA226-SCH-098485) temel hedefi, Covid-19 Salgını ile daha çok önem kazanan eğitimde dijitalleşme sürecinde başta öğretmenler olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarının (öğrenciler, veliler, yöneticiler) dijital yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak olup proje Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

https://www.facebook.com/digitoolsproject
https://www.instagram.com/digitoolsproject