28 ianuarie

The Multiplier Event organized by Iași County School (Romania)

On Thursday, June 8, 2023, Iași County School Inspectorate organized the Regional Conference “Digital Education – realities and perspectives” within the Erasmus+ project “Digitalization of Training Contents for Middle Schools” (Digitools) – 2020-1-TR01-KA226-SCH-098485. The event took place at the Palace …

28 ianuarie

Three multiplier events were organised in Bulgaria

Three multiplier events were organised in Bulgaria in October and November 2023 to present the Digitools project results and to disseminate them among the target groups. The first event was conducted online while the other two were conducted onsite in …

05 decembrie

Digitools Projesi Kapanış Etkinliği Gerçekleştirildi

Digitools Projesi’nin kapanış etkinliği ortaokullardan idarecilerin ve öğretmenlerin katılımı ile 23 Kasım 2023 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Etkinlikte Erasmus+ Programı, proje kapsamında geliştirilmiş olan “Dijital Sınıfım”, “Ölçme ve Değerlendirme Pusulası”, “Mentör Öğretmen Rehberi” ve “Dijital Eğitimde Kapasite Geliştirme Üzerine Politika Önerisi” …

12 iunie

Digitools Project Focus Group Meeting was Held

Within the scope of Digitools Project, focus group discussions with parents, experts, school administrators and decision makers were held on June 8-9, 2023 at Eyüpsultan Şehit Murat Taş Secondary School. During the focus group discussions held to develop the ” …

12 iunie

Digitools Projesi Odak Grup Toplantısı Gerçekleştirildi

Digitools Projesi kapsamında veliler, uzmanlar, okul idarecileri ve karar alıcılarla odak grup görüşmeleri 8 – 9 Haziran 2023 tarihlerinde Eyüpsultan Şehit Murat Taş Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. “Dijital Eğitimde Kapasite Geliştirme Üzerine Politika Önerisi” ürününü geliştirmek için gerçekleştirilen odak grup görüşmelerinde katılımcıların …

07 iunie

Digitools Projesi Pilot Uygulaması Tamamlandı

Digitools Projesi pilot uygulama süreci Fen, İngilizce ve Matematik dersi öğretmenlerinin katılımıyla tamamlandı. Farklı okullardan öğretmenlerin katılımıyla 2 Mayıs 2023 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenen bilgilendirme toplantısında “Digitools Proje Platformu” ve ürünlerin tanıtımı yapıldı. Pilot uygulama süreci ile ilgili bilgi verildi. …

07 iunie

Digitools Project Pilot Implementation was Completed

Digitools Project pilot implementation process was completed with the participation of Science, English and Mathematics teachers. “Digitools Project Platform” and project results were introduced in an online information meeting held on May 2, 2023 with the participation of teachers from different …