FÇ1.Dijital Sınıfım

Fen, Matematik ve İngilizce dersleri için ortak öğrenme çıktıları, içerik, etkinlikler ve dijital bir platform sunmaktadır.

FÇ2.Ölçme ve Değerlendirme Pusulası

(Fen, Matematik, İngilizce) dersleri için uzaktan veya çevrimiçi eğitimde ölçme araçlarını/etkinliklerini ve ayrıca öğretmenlerin için eğitim içeriklerinin nasıl dijitalleştirileceği ile ilgili eğitim içeriği içermektedir.

FÇ3.Mentör Öğretmen Rehberi

Dijital eğitimde öğretmenlere dijital koçluk becerileri konusunda bir rehber içermektedir.

FÇ4.Dijital Eğitimde Kapasite Geliştirme Üzerine Politika Önerisi

Stratejik ve uzun vadeli bir yaklaşım olarak bu metin veliler, öğretmenler ve okul yöneticileri ile eğitim kurumları ve karar vericiler için öneriler sunmaktadır.