Proje Koordinatörü

T.C. İstanbul Valiliği

İstanbul Valiliği İstanbul’un genel idaresini ve gidişatını düzenleme ve denetleme ile görevlidir. Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının ilan edilmesini ve uygulanmasını sağlayarak bakanlıklardan gelen talimatları ve emirleri uygular. Merkezi idarenin ildeki temsilcisi olup il sınırları içerisindeki en yüksek idari kurumdur. Yaklaşık 300 çalışanı ile çeşitli alanlarda hizmet sağlamaktadır.

İstanbul Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu, Valiliğimiz adına ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmektedir. Katılım sağlanan projelerde engeli olan bireyler, kadınlar, göçmenler, ne istihdam ne de eğitim sürecinde olan gençler, işsiz yetişkinler gibi dezavantajlı grupların desteklenmesine öncelik verilmektedir. Bu kapsamda birçok kamu kurumu, üniversite, gençlik ve yetişkinlere yönelik eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ve sivil toplum kuruluşları ile çalışmaktadır.

Proje Ortakları

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü merkez binasında çalışan 400’e yakın personeli İstanbul’da 160,500 öğretmene ve 2.922.000 öğrenciye yöneticilik yapmaktadır. İstanbul’da Asya ve Avrupa kıtasında bulunan 39 ilçenin de kendi yönetim amirleri ve birimleri bulunmaktadır. Kurumumuz İstanbul’daki K-12 eğitim faaliyetlerinden birinci derecede sorumludur.

boun_logo_png

Boğaziçi University

Boğaziçi Üniversitesi, 159 yıllık geçmişi ve güçlü bir uluslararası işbirliği geleneği ile Türkiye’nin önde gelen devlet üniversitelerinden biridir (http://www.boun.edu.tr). 1863 yılında Robert Kolej adı altında kurulan üniversite, ABD sınırları dışında kurulan ilk Amerikan koleji olup, bir asırdan fazla bir süre bölgenin önde gelen uluslararası yüksek öğrenim kurumu olarak hizmet vermiş ve daha sonra 1971 yılında bir Türk devlet üniversitesine dönüşmüştür. Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde 600’ün üzerinde öğretim üyesi ve 300’ün üzerinde araştırma görevlisi bulunmaktadır. Öğretim üyelerinin %70’i doktora derecelerini uluslararası kabul görmüş prestijli akademik kurumlardan alarak tamamlamışlardır. Uzun bir akademik mükemmellik geleneği ile desteklenen lisans programları, 2,2 milyon lise mezunu öğrencinin katıldığı, ülke çapında merkezileştirilmiş Üniversite Giriş Sınavı’nda en yüksek yüzde birlik dilimde yer alan öğrencileri kabul etmektedir. Lisans derecesinden doktoraya kadar tüm seviyelerde, tüm fakülte ve enstitülerde eğitim dili İngilizce’dir. Boğaziçi Üniversitesi’nin vizyonunun temel ilkeleri, akademik araştırmalarda rekabet gücünü artırmak ve dünyanın en iyi araştırma üniversiteleri arasında yer almaktır. Bu stratejik öncelik doğrultusunda Boğaziçi Üniversitesi, 4 fakültesi, 32 akademik bölümü, 2 yüksekokulu ve 30 araştırma merkezi ile altı kampüsünde araştırma ve eğitim alanında çok disiplinli uluslararası işbirliklerini sürdürmektedir.

Center For Educational Initiative Association

Eğitim Girişimleri Merkezi (CEI), Bulgar eğitim sisteminde yenilikçi eğitim girişimlerini geliştirmeyi ve
eğitim reformlarını kolaylaştırmayı amaçlayan, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.
Örgütün temel amaçları, yerel, bölgesel ve Avrupa düzeyinde eğitim alanında işbirliğini teşvik etmek,
ağırlıklı olarak BİT’e dayalı yeni öğretim yöntemleri uygulamak ve profesyonel ağlar ve platformlar aracılığıyla her seviyedeki STK’lar, kamu kurumları, eğitim ve bilim
kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmektir.

CEI’nin uzmanlığı aşağıdaki alanları kapsar:

1. Öğretmen eğitimi;
2. E-öğrenme ve e-öğretim;
3. Yenilikçi uygulamaların teşviki;
4. Bilgilendirici kampanyalar;
5. Konferans, seminer ve çalıştayların düzenlenmesi;
6. Kamusal tartışma ve münazaraların organizasyonu;
7. Araştırma ve saha çalışması.

2010 yılında Eğitim Girişimleri Merkezi, temel amacı öğretmenleri, okul müdürlerini,
üniversite profesörlerini ve eğitim uzmanlarını e-öğrenme becerileri ve
dijital yeterlilikler konusunda eğitmek olan bir Eğitim merkezi kurdu.
Eğitim merkezi, MOODLE olarak açık eğitim kaynaklarına dayalı BİT tabanlı öğretim,
BİT tabanlı değerlendirme uygulamaları vb. için çeşitli metodolojik kurslar sağlar.
Şimdiye kadar tüm ülkedeki 150’den fazla okuldan 4000’den fazla ortaokul öğretmenine eğitim verildi.
40’tan fazla üniversite profesörü, Slav Çalışmaları Fakültesi ve Sofya Üniversitesi “St. Kliment Ohridski” Tarih Fakültesi
için geliştirilmiş özel programlardan mezun olmuştur.

CEI, sanal gerçeklik araçlarıyla çevrimiçi öğrenme içeriğinin oluşturulması da dahil olmak üzere 10’dan fazla
yeterlilik kursuna sahip öğretmenler için bir Dijital Beceri Geliştirme Programı geliştirmiştir.
Kurslar, Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından pedagojik uzmanların eğitimi için onaylanmış programların
Bilgi Kaydının bir parçasıdır – https://iropk.mon.bg/

Innoquality Systems

Innoquality Systems, erken çocukluk, ilköğretim, ortaöğretim, lise, Mesleki Eğitim ve
Öğretim ve yetişkin eğitiminde öğrenci ve öğretmenlere faydalı sonuçları sağlamak için tasarlanmış
program ve politika hizmetleri sağlar. Hayat boyu öğrenmeyi destekler.
Profesyonel uzmanlığımız ve çalışmalarımız, eğitim ortamı gelişmeye devam ettikçe yeni sorunlara
uygulanabilecek kanıta dayalı çözümlerden oluşan bir postfolyo oluşturmuştur. Yerel, ulusal ve Avrupalı paydaşların,
hayır kurumlarının ve kar amacı gütmeyen kuruluşların eğitim önceliklerini önemser. Gerçekleştirdiğimiz işler,
sahada çalışan kilit kişilerle yakın çalışma ilişkileri ile güçlendirilmektedir.

Advanced Technology Systems Srl

ATS, eğitim kurumları, kamu idareleri ve işletmeler için yazılım çözümleri ve hizmetleri sağlamaktadır. E-Devlet çözümleri, bakanlıklar ve il meclisleri dahil olmak üzere 80’den fazla kamu kuruluşu tarafından uygulanmıştır. ATS tarafından geliştirilen ürünler, misyonu yeni ekonomik ve sosyal değerler yaratmak olan Araştırma ve İnovasyon Departmanının faaliyetleri ile desteklenmektedir. ATS, BEACONING Projesi ve Oyunlar ve Öğrenim İttifakı gibi teknolojiyle geliştirilmiş öğrenmeyi hedefleyen çeşitli ulusal ve büyük ölçekli Avrupa araştırma projelerini koordine etmiş ve teknik yönetici olarak katkı sağlamıştır. Çalışmaları büyük ölçekli öğrenme ekosistemlerinin, yazarlık araçlarının, erişilebilirlik çözümlerinin, dijital oyunların, açık havuzların vb. geliştirilmesine odaklanmıştır. Bu çözümler 14’ten fazla ülkede uygulanmıştır. ATS, BEACONING, ARIES (Romanya Elektronik Endüstrisi ve Yazılım Derneği- Güneydoğu Avrupa’daki en büyük BT derneği) Romanya İleri Dağıtılmış Öğrenme Ortaklığı Laboratuvarı, Kırsal NEET Gençlik Ağı gibi ulusal ve uluslararası ağlarda aktif bir katılımcıdır.

Yaş İlçe Okul Teftiş Kurulu

Romanya Yaş İlçe Okul Teftiş Kurulu, yüksek kaliteli eğitim, sürekli iyileştirme, ulusal / yerel eğitim sisteminin etkinliği ve diğer Avrupa eğitim sistemleri ile uyumluluğunu sağlamak amacıyla okullar ve eğitim merkezleri için profesyonel rehberlik, eş güdüm ve değerlendirme hizmetleri sunan bir yetkili kuruluştur.

Kurum, ilçedeki kaliteli eğitim hizmeti ile eğitimde eşit fırsatları sağlamayı, okul özerkliğini desteklemeyi, öğretmenler için mesleki eğitim sağlamayı ve eğitim-ders dışı etkinliklerin rolünü artırmayı amaçlamaktadır. Romanya Yaş İlçe Okul Teftiş Kurulu  bölgedeki işverenlerin başında gelmekte ve öğretim etkinlikleri ile okul yönetiminin kalitesini denetlemektedir. Kurum, hem öğrenci hem de öğretmenler için olan ulusal sınavları koordine edip yerel topluluk ve okullar arasında aracılık ederken, Eğitim Bakanlığı politikalarını uygulamaktadır.

INFODEF

INFODEF Gelişim ve Eğitimi Destekleme Enstitüsü, misyonu eğitim, kültür ve yenilik yoluyla sürdürülebilir kapsayıcı bir kalkınmaya katkıda bulunacak projeler geliştirmek ve uygulamak olan özel, bağımsız bir araştırma, geliştirme ve yenilik merkezidir. Merkez, mevcut sosyal ve ekonomik problemlere yanıt veren, toplumun gelecekteki amaç ve hedeflerine ulaşması için gerekli değişiklikleri öngörmeye ve yönlendirmeye olanak tanıyan yenilikçi araçlar, metodolojiler, ürünler ve hizmetler tasarlayıp geliştirmektedir. INFODEF, eğitim sistemlerinin çağdaşlaştırılmasını, ulusal ve Avrupa düzeyindeki kamu ve özel eğitim kurumlarının eğitsel yeniliğini destekler.

INFODEF’in başlıca uzmanlık alanlarından biri gençler, göçmenler, düşük becerili yetişkinler, engelliler, yasal suçlular gibi belirli hedef gruplarla çalışan profesyonellerin çalışmalarını desteklemek için yenilikçi metodolojilerin ve araçların tasarlanmasıdır.