IO1: Моят дигитален клас

Ще предложи интерактивно образователно съдържание и дейности за уроците по природни науки, математика и английски език и онлайн обраозвателна платформа.

IO2: Компас за оценяване и анализ

Ще включва инструменти/дейности за измерване на дистанционното или онлайн обучение в часовете по природни науки, математика и английски език, както и информация за учителите за това как да се дигитализира учебното съдържание.

IO3: Ръководство за учители-ментори

Ръководство за развитие на дигитални коучинг умения за учителите, преподаващи в онлайн среда.

IO4: Бяла книга: препоръки за изграждане на капацитет в цифровото образование

Документът дава стратегически и дългосрочен подход и предложения за родители, учители и училищни директори, както и за други обучителни институции и вземащи решения.